0487 - 541022 info@spommaasenwaal.nl

Primair onderwijs

Een sterke, krachtige organisatie met 15 basisscholen die hoogwaardig kindgericht onderwijs bieden dat past bij de belevingswereld van de kinderen.

Naar SPOM PO

Peuterspeelzalen

De 12 peuterspeelzalen in de gemeenten Druten en West Maas en Waal bieden optimale mogelijkheden aan peuters om onder deskundige leiding te ontwikkelen, te spelen en andere peuters te ontmoeten.

 Naar SPOM PSZ

Kinderopvang

De organisatie die dagopvang biedt voor kinderen tussen 0 en 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 4 en 12 jaar (soms in een integraal kindcentrum) met een doorlopende pedagogische lijn en met alle moderne voorzieningen.

 Naar SPOM Kinderopvang