Poster Mediawijsheid

De term “media” is een ruime en veelomvattende term. We worden overstelpt met media. De hele dag door fungeren we als zender, maar ook als ontvanger. Mediawijsheid is een fenomeen dat de afgelopen 10 jaren in een gigantische stroomversnelling is gekomen.

Daar waar de televisie er bijna 25 jaar over heeft gedaan om door te dringen tot iedere huiskamer, heeft internet er slechts 5 jaar voor nodig gehad. Bijna iedereen van 12 jaar en ouder is in het bezit van een smartphone.6

Met uitzondering van Twitter is het dagelijks gebruik van social media platformen (Facebook, YouTube, Google+, LinkedIn, Instagram en Pinterest) gestegen.7 Het gebruik en misbruik van social media is ook een hot item. Termen als sexting, cyberpesten, appen en WIFI-generatie zijn een gemeengoed geworden in de huidige gemedialiseerde wereld. Naast kansen en mogelijkheden die media bieden, zijn er ook bedreigingen. Het is de taak van de opvoeders(school – ouders) om kinderen hierin wegwijs te maken. Nadruk dient te komen liggen op de volgende vier terreinen:

  1. Mediabewustzijn: inzicht hebben welke media voorhanden zijn.
  2. Mediabegrip: inzicht hebben hoe mediaboodschappen tot stand komen en welke factoren daarbij een rol spelen.
  3. Mediahouding: nadenken over in hoeverre de media een beeld van de werkelijkheid schetsen.
  4. Mediagedrag: Het verantwoord toepassen van media bij het ontwikkelen van een goede realiteitsperceptie.

Media en school zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het is mede een taak van de school om de kinderen een kritische en bewuste houding aan te leren waar het gaat om mediawijsheid.

Het is vanuit die instelling dat SPOM Maas en Waal een poster heeft ontwikkeld met een aantal gedragstips rondom het plaatsen van berichten op social media. Deze gedragstips zijn bedoeld voor zowel ouders, leerkrachten, leerlingen en eventuele andere betrokkenen. Met deze poster hopen we naast een kritische houding ook het gesprek op gang te brengen rondom de etiquette op social media.

Deze regels liggen in lijn met de gedragscode die SPOM Maas en Waal hanteert, waar overigens ook het gewenste gedrag rondom het gebruik van social media in beschreven staat.

Download hier de afbeelding in hogere kwaliteit:

Binnen de verschillende scholen werken de teams op allerlei terreinen aan verbetering, aan vernieuwing; aan verbreding van de zorg, aan vormen van onderzoekend en kennis constructief leren, aan het integraal toepassen van ICT mogelijkheden en aan optimalisering van de resultaten. We zien een diversiteit aan activiteiten met veel verschillende werkvormen en eigentijdse materialen met een belangrijk accent op het gebruiken en toepassen van digitale mogelijkheden. Er wordt gebruik gemaakt van Social Media en kinderen worden steeds mediawijzer. De kinderen leren om keuzes te maken, om hun eigen ontwikkeling te verwoorden en hier concrete voorbeelden van aan te dragen. In toenemende mate leggen kinderen en leerkrachten deze ontwikkeling vast in een eigen (digitaal) portfolio of in een persoonlijke leeromgeving.