Kinderopvang

Stichting SPOM biedt een diversiteit aan kinderopvang aan:

  • voorschoolse opvang (VSO)
  • buitenschoolse opvang (BSO)
  • volledige dagopvang

De kinderopvang vindt plaats op verschillende eigen locaties.
Het aanbod van de soorten kinderopvang kan per locatie verschillen.

Stichting SPOM biedt kinderopvang aan op de volgende locaties:

IKC De Kubus

Op IKC De Kubus in Druten wordt zowel kinderdagopvang, VSO en BSO aangeboden.

Meer info

IKC De Appelhof

Op IKC De Appelhof in Druten wordt VSO en BSO aangeboden.

Meer info

IKC Beneden Leeuwen

In Beneden-Leeuwen wordt kinderdagopvang, VSO en BSO aangeboden op de locatie in de Rozenstraat. Vanaf schooljaar 2016/2017 zal er ook een BSO-groep starten op bassischool De Leeuwenkuil.

Op dit moment zijn er vergevorderde plannen voor het bouwen van een IKC in Beneden-Leeuwen, waarin naast basisscholen De Wijzer en De Leeuwenkuil ook de peuterspeelzaal en de kinderopvang een plek zullen krijgen.

Meer info